Bytové domy jsou v převážné většině vybaveny rozvodem STA (Společná Televizní Anténa). Po provedené digitalizaci na DVB-T, lze elegantně využít kabelového rozvodu i pro šíření satelitního signálu DVB-S/S2 po domě z družic Astra, případně jiných, bez zbytečného dalšího kabelování. Oproti hvězdicové instalaci, stačí jeden (stávající) kabel, pro připojení libovolného počtu satelitních přijímačů v domě i v bytě. V bytech je tak možno bez jakéhokoliv omezení připojit i několik vicetunerových přijímačů a využít tak možnosti nových technologií. Tato vlastnost jednoznačně zvyšuje uživatelský komfort oproti jiným technologiím, které pro vícetunerové přijímače vyžadují pro každý tuner samostatný kabel.

Odpovězte si na následující otázky:
 • Máte v domě STA?
 • Máte rozvod STA zdigitalizovaný pro pozemní vysílání (DVB-T)?
 • Máte zájem sledovat i jiné programy než jsou v nabídce pozemního vysílání?
 • Chcete optimalizavat náklady?
 • Máte satelitní programy v bytě v celé programové nabídce k dispozici (i když je nevyužíváte)?
 • Máte (nebo uvažujete o koupi), dvoutunerový SAT přijímač?
 • Je příjem signálů v STA právně čistý?
  ...

  To jsou některé z mnoha otázek, na které je jednoduchá odpověď a řešení.

  Řešením je rozšíření možností STA, instalací technologie jednokabelového rozvodu do stávající STA, bez další kabeláže. To, co je instalováno, zůstane zachováno. Jak je patrno, lze stávající digitalizovaný rozvod velmi jednoduše upravit na plně satelitní. Stávající technologie pro DVB-T zůstane zachována a do stejných rozvodů se připojí satelitní signál. V tomto případě lze využít již jednou zrekonstruované rozvody a výměna zásuvek je dle potřeby.

  Pokud je v domě již realizovaný hvězdicový rozvod DVB-S, lze tento rozvod doplnit o jednokabelový systém a rozšířit tak komfort a využít možnosti přípojení více přijímaců v bytech.

  Příklady zapojení nebo doplnění STA pro bytový dům - 4 stupačky, 5 pater, 20 bytů
  ( schema 1 , schema 2 , schema 3 , schema 4 )

  Právní aspekty


  Šíření pozemního digitálního a satelitního vysílání prostřednictvím nabízeného jednokabelového rozvodu STA, neporušuje žádná ustanovení Autorského, Vysílacího ani Telekomunikačního zákona.
  Další >>