SCHÉMATA PROPOJENÍ DOMÁCÍCH PŘÍSTROJŮ

TV, STB a VCR
Převzato z www.digitálnitelevize.cz.

Zapojení je nutno modifikovat podle technických možností DVB-T nebo DVB-S přijímače.© Nsat Zlín 2012